Xavier Cañavate reelegit director de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa

Xavier CanavateXavier Cañavate ha estat elegit novament director de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) a les eleccions que van tenir lloc ahir dia 4 de desembre. Cañavate compta amb la confiança de la comunitat universitària de l’EET per tirar endavant el seu programa de govern.

 

Xavier Cañavate és Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i professor del Departament d'Enginyeria Química a l'Escola d'Enginyeria de Terrassa . Ha estat professor visitant a la Universitat de Califòrnia Los Angeles. Cañavate ha impartit i dirigit cursos i estudis de diversos nivells educatius en diverses universitats europees i ha participat en nombrosos projectes d'investigació competitius i en projectes educatius europeus. El seu àmbit de  recerca es centra en l'àrea de polímers i materials compostos; en aquest sentit, és  autor de més de 40 articles i coautor en 3 llibres d'aquesta temàtica. Xavier Cañavate és referee de revistes nacionals i internacionals en l'àrea de polímers i materials compostos. El seu interès per l'educació en les enginyeries l'ha portat a participar com a coautor en 4 llibres sobre docència universitària, tres d'ells d'àmbit internacional. Ha estat subdirector de mobilitat internacional i des de l’any 2010 és el  director de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET).

 

Cañavate es presentava a la renovació del càrrec amb un programa de govern que passa  per  reforçar la presència de l’EET en l’àmbit de l’enginyeria i incrementar la demanda d’estudiantat. També vol auditar internament l’itinerari competencial de les titulacions de l’Escola  i el  desplegament dels plans d’estudi  i els processos de gestió. Igualment, el candidat te la voluntat d’augmentar els convenis amb empreses i grups empresarials i enfortir les seves relacions per donar suport als estudis. Altres dels objectius per als propers 4 anys seran promoure, facilitar, apropar i fer efectiva la combinació docència-recerca-transferència tecnologia; normalitzar el sistema de garantia interna de la qualitat a  l’EET recent implementat i accedir a noves fonts de finançament mitjançant la participació en projectes coordinats amb altres institucions. Per Cañavate també és bàsic vetllar pel benestar, el desenvolupament personal i professional de les persones que formen l’EET. Finalment, convençut de la idea d’una Terrassa universitària, el director de l’EET treballarà per generar sinèrgies amb  altres escoles del Campus  i  amb el conjunt  d’universitats presents a la ciutat.

 

Els resultats de les eleccions

-Professorat Doctor amb vinculació permanent
Cens: 102
Vots pel candidat: 35
Vots en blanc: 9

 

-Resta de professorat
Cens: 101
Vots pel candidat: 21
Vots en blanc:6

 

-Personal d’administració i Serveis
Cens: 18
Vots pel candidat: 12
Vots en blanc: 1

 

-Estudiantat
Cens: 1508
Vots pel candidat: 25
Vots en blanc: 13
Vots nuls: 1