Un grup d’investigadors del Campus de la UPC a Terrassa elimina els bacteris infecciosos dels teixits sanitaris

Màquina pilot de SONOA partir d’un tractament innovador que combina ultrasons, biopolímers i enzims .Ja s’estan fabricant bates i llençols antibacterians amb la nova  tècnica, que s’està provant en algun hospital europeu amb excel·lents resultats

 

El Grup de Biologia Molecular i Industrial  (GBMI) de la Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech(UPC) ha aconseguit millorar l’efecte antimicrobià dels teixits sanitaris amb un pretractament enzimàtic i la deposició simultània de  nanopartícules i biopolímers amb ultrasons. Aquesta tècnica serveix per crear un material tèxtil completament asèptic a la presència de microorganismes i evita l’aparició d’infeccions nosocomials. La recerca s’ha realitzat en el marc del projecte europeu SONO, dotat amb 12 milions d’euros, i en el qual  participa un consorci de 17 empreses i centres de recerca, entre els que s’inclou el GBMI.

 

La infecció nosocomial  és aquella que es desenvolupa durant l'hospitalització del pacient i que no estava present en el període d'incubació ni tampoc en el moment d'ingrés.  Aquest tipus d’infeccions continuen sent en l'actualitat un problema rellevant per als hospitals.

 

Per intentar  afrontar-lo, la Unió Europea finança el projecte SONO, en el qual participen 17 socis i del qual forma part el Grup de Biologia Molecular i Industrial del Campus de la UPC a Terrassa. L’objectiu d’aquest projecte europeu és millorar l’efecte antimicrobià dels teixits amb la deposició de nanopartícules d’òxid de zenc i biopolímers  mitjançant ultrasons.

Nanopartícules més resistents

L’equip d’investigadors  del Campus de la UPC a Terrassa dirigit per  Tzanko Tzanov ha utilitzat uns enzims determinats que milloren l’adhesió de les nanopartícules antimicrobianes al teixit sota els efectes dels ultrasons. Amb l’aplicació d’aquests enzims, els investigadors  han aconseguit una  major durabilitat de les nanopartícules en el teixit, fins i tot després de realitzar  70 cicles de rentat.Tzanko Tzanov

 

L’efecte antimicrobià  amb la recerca realitzada pel GBMI és ara total. L’efectivitat ha augmentat també gràcies a la incorporació en el teixit de materials híbrids  formats per una barreja  de materials inorgànics i orgànics,  com ara  nanopartícules de zenc i quitosan.  Amb la utilització d’aquests productes,  no només s’eliminen els bacteris sinó que s’impedeix el creixement de nous.

 

Actualment ja funcionen  dos prototips de màquines  que fabriquen teixit per bates i llençols hospitalaris segons els resultats sorgits  del projecte SONO i aplicant els resultats de  la recerca realitzada pel  consorci del projecte. Una d’aquestes màquines està  instal·lada a l’empresa italiana KLOPMAN International (http://www.klopman.com)  i una altra a l’empresa romanesa DAVO Clothing (http://www.davo-clothing.eu).  Els teixits que es fabriquen en aquestes dues màquines ja s’estan provant a  l’hospital de Sofia (Bulgària) amb excel·lents resultats.

Les infeccions hospitalàries, un  problema que creix

 

Alguns dels factors que estan fent augmentar l’índex  d’infeccions nosocomials són,  entre d’altres, la major freqüència de pacients amb compromís immunitari, l'aparició de microorganismes resistents, l'augment en la complexitat de les intervencions realitzades i  la realització de procediments invasius.

 

Les infeccions contretes en l'hospital estan entre les principals causes de mortalitat i d'augment de morbiditat en pacients hospitalitzats i suposen una pesada càrrega per al sistema de salut. Aquestes infeccions  les pateixen entre un 3% i un 10% dels pacients ingressats en un hospital,  tenen una taxa de mortalitat de l'1% per elles mateixes i contribueixen amb un 3% més a la mortalitat d'altres malalties.

 

Pel que fa als costos, la prolongació de les estades als hospitals a causa d’aquestes infeccions  s'ha estimat entre 5  i 10 dies. Aquesta xifra permet intuir la magnitud econòmica  del problema.

 

Més de 4 milions d’infeccions l’any

 

Les infeccions nosocomials d’origen endogen es produeixen  principalment pel contacte amb  les bates i els llençols. De fet, qualsevol altra roba utilitzada específicament en un entorn hospitalari és susceptible de ser infectada per bacteris i de propagar aquesta infecció als pacients i al personal sanitari. En el conjunt d'Europa es calcula que cada any es registren més de 4 milions d’infeccions nosocomials. Per això, darrerament s’han desenvolupat  tècniques profilàctiques que incideixen directament en els teixits. És el cas del projecte SONO, un projecte europeu generat per fabricar tèxtils intel·ligents antibacterians 100% efectius.

 

Més informació a:

http://www.recercaterrassa.upc.edu/node/44

http://www.fp7-sono.eu