S'exposen a la biblioteca del campus de Terrassa els primers llibres científics i de ficció de la història de l'astronàutica

Through space to marsRamón Carreras, catedràtic jubilat de la UPC, ha reunit al llarg dels darres 50 anys la col.lecció, potser, més valuosa que hi ha a l'Estat de llibres antics relacionats amb els viatges espacials, l'astronàutica i les primeres obres de ciència ficció a les que l'exploració de l'espai és la protagonista.

Ara, per cortesia del professor Ramon Carreras,  aquesta fascinant col.lecció està a l'abast de la comunitat universitària i de tothom que la vulgui consultar al campus de la UPC a Terrassa.

 

"Fa uns 50 anys vaig tenir el primer contacte amb l’actual ETSEIAT en formar part d’un grup d’estudiants aficionats a construir coets. Aquesta afició va marcar tota la meva vida acadèmica i no he deixat d’interessar-me per l’astronàutica i el vehicle que l`ha fet possible: el coet. Al llarg d’aquets anys m’ha fascinat esbrinar quins van ser els pioners de l’astronàutica i els coets."

 

Així comença Ramon Carreras la seva presentació sobre la col.lecció de llibres històrics sobre astronàutica que ha anat reunint durant tota la seva vida. Una col.lecció molt valuosa i molt interessant, tant des del punt de vista científic, como bibliòfil, històric i fins i tot per als amants de la ciència ficció.

 

I és que Ramón Carreras posa a dispossició de qui vulgui fullejar-les, obres literàries de ficció sobre viatges espacials de diferents èpoques, novel·les de viatges espacials escrites per autors no científics que inclouen justificacions tècnic-científiques (Jules Verne, Achile Eyraud, Edgar Allan Poe, Kurd Lasswitz…) i novel·les escrites per científics (Konstantin Tsiolkovski , Bruno Burger, Willy Ley…) També  s'incorporen alguns tractats sobre la ciència-ficció que aborda el tema dels viatges espacials i també alguna novel·la de ciència ficció més moderna,innovadora en algun aspecte tècnic.

 

Un altre conjunt de llibres de la col·lecció el constitueixen els primers llibres científico-tècnics sobre el coet com a enginy capaç de navegar fora de l’atmosfera terrestre, escrits per autors com Oberth, Esnault Pelterie, Goddard, entre d’altres. Així també els publicats pels primers tractadistes i divulgadors dels viatges espacials (Willy Lei, von Braun, etc.).

Un apartat especial és el dels primers llibres de divulgació de l’astronàutica publicats en castellà per  Maluquer, Mur, Lleget, Puig, Paluzie, etc. També hi ha llibres més genèrics que inclouen capítols dedicats a la història de la idea del viatge espacial a altres mons (Flammarion i altres autors recents) i que serveixen una recopilació de fonts bibliogràfiques sobre el tema.  La col.lecció també  aporta  algun llibre d’història de la navegació aèria ja que en els orígens comparteixen unes inquietuds paral·leles a la dels viatges espacials. Completen la col·lecció algunes obres de divulgació astronòmica que tenen alguna connotació de viatge espacial i de la possibilitat d’altres mons habitats i obres sobre la vida a l’univers  com les d’Arrhenius

 

Alguns exemples destacables

 

Destaquen, per exemple, el  llibre que a l’any 1928 va publicar el professor alemany Hermann Oberth, considerat com un d’un dels pares de l’astronàutica. El llibre porta per títol “Die Rakete zu den Planetenräumen” (El coet cap als espais planetaris), exemplar dedicat expressament al mateix Ramón Carreras. Un altre exemplar notable és la primera obra recopilatori dels treballs pioners, que va editar Willy Lei i que incorpora capítols de’Obert, Hoeft, Hohman, Debus, Guido von Pirquet i Sander. Cal esmentar també la primera obra publicada amb el títol “Astronautique” a l’any 1930 pel francès Esnault Pelterie, així com la recopilació dels treballs d’un dels altres pares de l’astronàutica, el nord-americà Goddard. Un exemplar que té ja un valor històric afegit és l’editada per Summerfield on es recopilen una sèrie de contribucions sobre coets amb propulsant sòlid i que és el primer número de la prestigiosa sèrie de “Progress in Astronautics and Rocketry” de l’ARS”, després AIAA.

 

Libres de ficció

 

Entre les obres de ficció destaca un parell. Primer el “Voyage a Venus” publicada l’any 1865, traduïda al castellà al 1868, i que té el mèrit de ser la primera obra del món en la qual es proposa seriosament la utilització d’un motor coet com a sistema de propulsió capaç d’operar fora de l’atmosfera. En segon lloc “Über zwei Planeten” (Damunt de dos planetes) novel·la de Kurd Lasswitz publicada al 1897 i traduïda i editada pocs anys després en forma de fascicles pel diari madrileny ABC, i on destaquen les belles il·lustracions modernistes d’ Eulogio Varela. Ramón Carreras considera de marcat interès la novel·la dels anys trenta dels francesos Miral-Viger, “L’Anneau de Feu” relat de viatges interplanetaris amb coet i amb cites tècniques als treballs de Esnault Pelterie al estil Verne. Encara que ja més conegudes, hi ha la primera edició de les obres de Jules Verne traduïdes al castellà i que incorporen les clàssiques il·lustracions originals. I més...

 

Cinema, el primer compte enrrera

 

En l’àmbit del cinema, en la col·lecció s’hi pot trobar la novel·la “Frau im Mond” de Thea von Harbour que amb l’assessorament d’Oberth va servir de guió cinematogràfic del film “La dona a la Lluna” de Fritz Lang, on apareix per primer cop el compte enrere en el llançament d’un coet.

 

Els primers documents sobre astronàutica a Catalunya

 

I finalment tres curiositats. Per una banda, un llibre de reduït format, escrit als anys 50 pel divulgador català Marius Lleget i que porta per títol “Posibilidades interplenetarias” dins la col·lecció Enciclopedia Pulga: Reconec que la seva lectura em va despertar l’interès per aquest temes. La segona, el llibre catàleg de Manuel Rocamora (dedicat) “Historia de la navegación aérea en Barcelona” editat l’any 1948 i on es descriuen tot tipus de publicacions i objectes relacionats amb el tema i que es conserven en la que fou la seva residència al carrer Ballester de Sant Gervasi a Barcelona. Val a dir que aquest exemplar em va proporcionar la pista per descobrir el valor de l’obra pionera de Federico Gómez Arias “Memoria sobre la Propulsión Aero-Dinámica” Barcelona 1876.
I la tercera curiositat es una obra, també dedicada, que tracta els viatges interplanetaris escrita per l’enginyer Carlos Buigas (el de les fonts de Montjuic de Barcelona). Carlos Buigas va ser el primer en publicar un article amb el títol “Astronautica” a la premsa local (La Vanguardia, 12 gener 1932) mostrant que ja coneixia els treballs teòrics d’alguns dels anomenats “pares” de l’Astronàutica i que en una visita em va explicar com va arribar a motivar-se també per aquest apassionant tema.

 

Com i on gaudir de la col.lecció

Es por veure la col·lecció del llibres a la 1a planta de la Biblioteca del Campus de Terrassa, fins el 31 de març. La selecció de llibres exposats es por consultar  través d’aquesta prestatgeria virtual: http://www.shelfari.com/o1514410708/shelf