Les juntes de l’EET i l’ETSEIAT aproven el procés de creació d’un nou centre a partir de la integració de les dues escoles

Javier Canavate i Miguel MudarraLes juntes de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han aprovat el procés de creació d'un nou centre docent al Campus de Terrassa, a partir de la integració de les dues escoles existents actualment.

 

Les juntes d'escola de l’EET i l’ETSEIAT han aprovat el procés de creació d'un nou centre docent a partir de la integració de les dues escoles actuals. L’acord sotmès a votació el 7 de maig, va ser aprovat a l’EET amb un 63% dels vots a favor, un 31% en contra i un 4% en blanc. A l’ETSEIAT un 57% dels membres de la junta va votar a favor, un 32% en contra i un 11% en blanc.

 

La creació del nou centre a Terrassa, en la qual estan treballant de manera conjunta els equips de direcció de l'EET i l'ETSEIAT i el Rectorat, es desenvoluparà a partir d’ara amb un calendari que preveu l’aprovació de la nova escola per part del Consell de Govern i del Consell Social de la UPC, i de la Generalitat de Catalunya. El procés -les directrius del qual es van presentar en una reunió el passat 22 d’abril- preveu un període transitori d'uns 18 mesos, després del qual la nova escola de la UPC a Terrassa funcionarà en règim ordinari.