La UPC presenta el primer estudi sobre l’estat de la salut visual i la ceguesa de la població a Catalunya

Anna Rius i Laura GuisasolaUn 0,1% de la població catalana pateix ceguesa, el 8,2% ha patit o pateix cataractes i un 4,7% de la població declara patir mala visió. Els resultats de l’estudi, realitzat per la Càtedra UNESCO de la UPC en Salut Visual i Desenvolupament, han estat publicats a la revista ‘Medicina Clínica’. Aquest és el primer estudi que analitza la relació entre defectes visuals i les desigualtats socioeconòmiques, laborals i de gènere de la població

 

A Catalunya, un total de 7.718 persones (el 0,1% de la població) són cegues, 574.000 (el 8,2%) ha patit o pateix cataractes i unes 300.000 persones (el 4,7%) declaren patir mala visió, és a dir, tenen alguna limitació greu de la visita que els impossibilita veure la televisió a dos metres fins i tot amb ulleres o lents de contacte. Aquestes són algunes de les primeres conclusions del primer estudi sobre impediment visual de la població adulta catalana, realitzat per la professora Laura Guisasola, coordinadora de la Càtedra UNESCO de la UPC en Salut Visual i Desenvolupament de la Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC), sota la direcció de Ricard Tresserras, responsable de la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i que s’han publicat a la revista Medicina Clínica (Ed Elsevier Doyma)

 

L’objectiu de l’estudi, que encara no ha finalitzat, és determinar la prevalença de la mala visió a Catalunya i analitzar la relació d’aquesta amb les desigualtats socioeconòmiques, laborals i de gènere, factors que, fins el moment, no havien estat motiu d’estudi a Catalunya

 

Segons l’estudi, en general, la mala visió o visió deficient es concentra més en el col·lectiu de persones amb menys recursos econòmics i menys estudis, i especialment en dones. Les persones sense estudis o amb un nivell d’estudis primaris són les que presenten prevalences més altes de mala visió: un 13,5% davant del 6,7% de les que tenen estudis. En relació a la situació laboral, les majors proporcions de mala visió es concentra entre les persones jubilades (10,9%) i les que estan a l’atur (7,2%). Pel que fa als sexes, les dones en atur pateixen més deficiència visual que els homes aturats (un 7,8%, davant del 5,4 %).

 

Els resultats obtinguts ofereixen una informació molt valuosa i inèdita que pot ajudar a la presa de decisions públiques i a la planificació en l’àmbit sociosanitari. Segons aquests primers resultats publicats, el 4,7% de la població catalana (282.125 persones) —el 5,3% de dones i el 4,1% dels homes—, declara tenir mala visió. Per edats, les prevalences més elevades de mala visió es concentren en el grup de persones de més de 75 anys. En aquest sentit, un 18,1% de les dones més grans d’aquesta edat pateixen mala visió. El percentatge de la població que pateix ceguesa és d’un 0,1%, d’aquest, un 0,1% són dones i un 0,2% homes.

 

Pel que fa a les cataractes, el total de la població a Catalunya que declara patir o haver-les patit és un 8,2% de la població. Quant a la freqüència amb la que la població visita l’oculista, les dones superen als homes en un 4,4% i també prenen més medicaments per als ulls que els homes, un 5,7% de dones davant un 2,5% d’homes.

 

Enquestes de salut

 

L’estudi parteix de les dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de l’any 2006 que aborda la temàtica de la mala visió a partir de sis qüestions concretes realitzades a 7.881 homes i 8.045 dones més grans de 15 anys. La mostra és representativa de cadascuna de les unitats territorials sanitàries de Catalunya. L’ESCA és una enquesta amb caràcter d'estadístic oficial que aporta dades rellevants per orientar les decisions polítiques i per explorar aspectes de la salut i la malaltia a partir de la pròpia percepció dels ciutadans i ciutadanes.

 

Per fer el treball, s’ha considerat que patien mala visió les persones que han confirmat que tenien alguna limitació greu de la vista que li impossibilités veure la televisió a dos metres fins i tot amb ulleres o lents de contacte. També s’ha tingut en compte l’ús de medicaments per als ulls, les visites a l’oculista, la morbiditat i els trastorns crònics com ara la ceguera, les cataractes, el glaucoma, l’error refractiu i altres alteracions oculars.

 

Les variables sociodemogràfiques analitzades han estat el sexe, l’edat, el nivell d’estudis, els ingressos per càpita i la classe social. També s’ha tingut en compte la dimensió laboral, amb les variables corresponents a treball remunerat, atur, jubilació i incapacitats

 

Arran d’aquest estudi, que forma part de la tesi doctoral que Laura Guisasola realitza a la Universitat Pompeu Fabra, el Departament de Salut està treballant en la modificació dels qüestionaris de l’Enquesta de Salut de Catalunya, incrementant o millorant les preguntes relacionades amb la salut visual  de la població catalana. En el treball també hi participen la professora Anna Rius, de la mateixa Càtedra; Pilar Brugulat, de la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i Irene Garcia, del Consorci de Salut i Social de Catalunya.