La UPC impulsa la col.aboració entre empreses del sector òptic i la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)

Patronat de la FOOTEl sector empresarial ha donat suport a la posada en marxa del nou grau oficial semipresencial d’Òptica i Optometria que imparteix la Facultat. La reunió del patronat de la Facultat que reuneix una desena d’empreses i institucions, emmarca la col·laboració d’un sector que en els darrers sis anys ha facturat 12.000 milions d’euros i que ha multiplicat el nombre d’establiments.

 

L’any 2006, l’empresa General Òptica  es va posar en contacte amb la FOOT de la UPC per plantejar-li una necessitat: degut a uns canvis legals, els establiments comercials d’òptica es convertien en establiments sanitaris i, per tant, aquests havien d’estar dirigits per titulats universitaris. La direcció de la FOOT va cercar la manera de donar resposta a aquesta necessitat de l’entorn empresarial i va posar en marxa uns nous estudis universitaris oficials d’Òptica i Optometria en modalitat semipresencial, una experiència pionera al panorama universitari estatal.

 

Una experiència pionera a l’Estat

 

Fruit de la col·laboració universitat-empresa, l’any 2007 es va crear un Patronat empresarial,  en col·laboració amb 10 empreses del sector, el Col·legi d’Òptics i Optometristes de Catalunya i la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO).

L’objectiu del Patronat era donar suport a la posada en marxa dels estudis en modalitat  semipresencial en Òptica i Optometria i a la seva adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Les institucions i  empreses del Patronat de la FOOT són: Alain Afflelou, Ciba Vision, Col·legi d’Òptics i Optometristes de Catalunya, Conòptica, Eroski, FEDAO, General Òptica, l’Òptica Universitària, Multiòptiques, Medical Òptica, Cottet, Òptica 2000, Òptica Salas i Visionlab.

 

Reconeixement de la UPC a les empreses

El dia 9 de juliol passat, les empreses i institucions que integren el Patronat de la Facultat d’Òptica i Optometria  de Terrassa (FOOT)  es van reunir al Rectorat de la UPC per realitzar una Junta extraordinària en la qual es va valorar com un èxit la posada en marxa dels estudis semipresencials.

El curs 2010-2011 es van matricular 110 estudiants i, des del curs 2009-10, s’han titulat un promig de 12 persones cada any.

En la sessió de treball del dia 9 de juliol es van analitzar també els reptes actuals del sector de l’òptica i l‘optometria i els assistents van debatre els projectes de futur de la facultat de la UPC al Campus de Terrassa.

Un futur comú amb més reptes

Com a projectes de futur, es van plantejar principalment tres línies de treball: la formació continuada per als professionals de les empreses del sector òptic en format on-line, tant en modalitat no presencial com semipresencial, la col·laboració de les empreses en el disseny de  programes de pràctiques externes per a l’estudiantat de la FOOT i en proporciona més visibilitat nacional i internacional a l’alt nivell de col·laboració universitat-empresa aconseguit.

D’altra banda, en aquesta sessió també és va convidar a noves empreses del sector com ara Industrias Ópticas Prats i Indo a formar part d’aquest ens, ja que l’objectiu és obrir el Patronat a la participació de més empreses importants del sector de l’òptica.

Foto del patronatA la reunió del Patronat va assistir el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech (UPC), Antoni Giró, , així com la degana de la Facultat, Ester Guaus. Ambdós van agrair a les empreses la tasca i la col·laboració que han dut a terme durant aquests darrers cinc anys.

12.000 milions d’euros de facturació els darrers sis anys

 

El sector industrial i comercial de l’Òptica ha facturat els darrers cinc anys un total de 11.828 milions d’euros en productes sanitaris d’òptica, segons dades facilitades per FEDAO. Segons aquesta mateixa font, cada empresa òptica espanyola factura anualment un promig de 200.000 euros.

El nombre d’òptiques augmenta cada any

 

A excepció de l’any 2008, els darrers sis  anys el saldo d’òptiques a Espanya (obertures menys tancaments) ha estat positiu. S’obrien, per terme mig, un total de 500 establiments anuals i es tancaven una mitja de 250. Des de l’any 2005 fins ara, el nombre d’establiments d’òptica ha augmentat en 906, la qual cosa suposa un 10% més respecte a aquell any. L’any 2011 hi havia a Espanya 9.927 establiments dedicats a l’Òptica.

Més informació

www.foot.upc.edu