La UPC i Sant Cugat Empresarial signen un acord per difondre l’activitat d’R+D de la Universitat entre el col.lectiu empresarial

El rector Giró i Frederic BoixEl president de l’associació d’empresaris Sant Cugat Empresarial, Frederic Boix, i el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech (UPC), Antoni Giró,  han signat un conveni de col·laboració a través del qual ambdues institucions formalitzen establir una via de comunicació permanent per afavorir un major coneixement de l’activitat d’R+D universitària al col·lectiu empresarial. L’acte de signatura del conveni ha tingut lloc al rectorat de la UPC.

 

L’associació d’empresaris San Cugat Empresarial i la Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech (UPC) porten dos anys col·laborant en l’establiment de ponts de col·laboració per a la transferència de l’activitat d’R+D que es realitza al Campus de Terrassa a les empreses associades. Arran de les activitats impulsades en el marc del pla de Comunicació de la Recerca del Campus de la UPC a Terrassa i de la voluntat de participació de la presidència de San Cugat Empresarial, uns 50 empresaris han accedit a conèixer les capacitats tecnològiques i les activitats de recerca i desenvolupament del Campus orientades a la indústria.

 

De fet, el conveni que signen el rector Antoni Giró i el president de Sant Cugat Empresarial, Frederic Boix, confirma els bons resultats de les activitats realitzades fins ara i compromet  totes dues institucions a mantenir i generar una dinàmica que faciliti la col·laboració universitat-empresa i la transferència de coneixement en matèria de recerca i desenvolupament de la UPC a les empreses. El conveni explicita també l’acord entre la Politècnica i l’associació  d’empresaris per tal que la universitat mantingui informada a les empreses de les novetats en els projectes que desenvolupen els grups de recerca i atengui les necessitats en innovació de les empreses.

 

Segons Antoni Giró, “la signatura d’aquest conveni aproparà i ajudarà a transferir el  talent i la capacitat d’innovació tecnològica de la nostra universitat cap a la societat a través de la relació estreta amb el teixit empresarial i industrial”. El fet que el conveni se signi amb Sant Cugat Empresarial “dóna una idea de la potència en R+D del Campus de la UPC a Terrassa dins de l’àrea del Vallès, una de les principals regions productives del país”, explica el rector de la UPC.

 

Per la seva part  Frederic Boix ha declarat que “aquest conveni estableix canals de comunicació entre l’empresa i la universitat, promou el coneixement i representa l’oportunitat d’apropar i materialitzar el potencial innovador i de talent de la recerca desenvolupada a la universitat aplicats als projectes industrials”.

 

Sant Cugat Empresarial és una associació integrada per 140 empreses que representa el sector econòmic de Sant Cugat del Vallès i actua com un agent integrador que potencia i promou la  marca Sant Cugat i els seus trets diferenciadors en el teixit empresarial i l’entorn català. Entre altres accions, Sant Cugat Empresarial promou i coordina l'intercanvi d'informació i coneixement, afavoreix les relacions empresarials, s’implica en la resolució de problemes comuns que afecten l’activitat empresarial i fomenta de manera constant una xarxa de relacions per millorar l'entorn i les capacitats empresarials de Sant Cugat. D’aquesta manera s’afavoreix el desenvolupament empresarial i les relacions de negoci.

 

La Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech(UPC) va contractar l’any 2011 més de 78 milions d’euros en concepte d’R+D+I. Durant aquest mateix any, la UPC ha treballat conjuntament amb 2.164 empreses que han signat 1.183 convenis per activitats de recerca durant tot l’any 2011. Dins d’aquesta realitat, el Campus de la UPC a Terrassa constitueix un important focus de talent innovador en la comarca del Vallès. A les seves instal·lacions treballen més de 400 investigadors integrats en 37 grups de recerca, 10 dels quals pertanyen a la xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya, la qual cosa posiciona a la ciutat de Terrassa com la segona en transferència de tecnologia cap a les empreses. I és que la recerca i la innovació tecnològica que realitza la UPC a Terrassa està molt orientada a la indústria.

 

De fet, més de 60% dels projectes que es duen a terme es realitzen per millorar processos o productes industrials i fer a les empreses més competitives. A més, al Campus de la UPC a Terrassa han sorgit en poc més de deu anys 14 empreses spin-off que han comercialitzat patents d’innovacions tecnològiques generades pels grups de recerca de la Universitat. La UPC és soci  tecnològic d’Orbital 40, el Parc Científic i Tecnològic de Terrassa i és un dels principals actius d’innovació tecnològica de la comarca del Vallès.

 

Més informació
www.santcugatempresarial.com
www.upc.edu
www.recercaterrassa.upc.edu