La UPC al Campus de Terrassa factura 7,3 milions d’euros per activitats d’R+D i transferència de tecnologia durant l’any 2013

Rector i presidenta del consell de campusEl rector de la UPC, Enric Fossas, i la Presidenta del Consell de Campus, Diana Cayuela,  han presentat públicament els resultats de l'activitat d'R+D del Campus de Terrassa de l'any 2013. Els grups de recerca del Campus de la UPC a Terrassa han dut a terme durant l’any 2013 un total de 258 projectes d’R+D,  165 dels quals s’han desenvolupat amb empreses. L’activitat d’R+D del Campus de Terrassa es manté en la seva evolució mitjana dels darrers deu anys, malgrat la crisi econòmica i la disminució d’activitat industrial.ç

 

El Campus de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) a Terrassa va facturar durant l’any 2013 un total de 7,3 milions d’euros per activitats de recerca i de transferència de tecnologia dels grups de recerca. D’aquesta quantitat global, 2,3 milions d’euros provenen de projectes d’innovació tecnològica transferits a les empreses i 5 milions d’euros de projectes europeus i nacionals.

 

Referent per a la indústria del Vallès

El 2013 es van realitzar 258 projectes, 165 dels quals s’han dut a terme amb empreses. És a dir, que un 64% de l’activitat d’R+D del Campus de Terrassa va a parar directament a la indústria, cosa que consolida al campus egarenc de la UPC com el referent de la transferència d’innovació tecnològica orientada a les empreses dins de l’àrea del Vallès.

 

Malgrat la crisi econòmica i la disminució d’activitat industrial a tot el país, el nivell d’ingressos per R+D del Campus de Terrassa es manté en la mitjana dels darrers 10 anys, amb un pic de 10 milions d’euros l’any 2012 i molt a prop d’aquesta quantitat els anys  2008 i 2011. Com es pot veure en la gràfica següent, hi ha hagut una evolució sostinguda al voltant dels 8 milions d’euros en els anys més durs de la crisi econòmica.

 

Terrassa, segona ciutat catalana en grups TECNIO

 

Al Campus de Terrassa treballen 441 investigadors i 120 doctors procedents de prop de 30 països, contractats per a projectes específics. Aquesta concentració de talent es distribueix en 38 grups de recerca, un institut d’investigació tèxtil (Innotex Center) i el Centre Català del Plàstic, que treballen en tots els àmbits de la indústria, la ciència i la tecnologia.

 

D’aquests 38 grups, 9 són membres de la xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya i formen part del Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT UPC), la qual cosa representa el 50% del total. Es tracta de grups amb una alta capacitat de transferència de tecnologia i coneixement a la indústria. Aquestes contribucions de la Universitat posicionen Terrassa com la segona ciutat catalana amb més grups de recerca treballant directament amb el teixit empresarial.

 

L’activitat de recerca del Campus de Terrassa s’emmarca en el context de diversitat i riquesa de l’àrea del Vallès, l’anomenada “fàbrica de Catalunya”: un àrea que aporta el 17% del PIB a Catalunya i que representa el 29,1% d’ocupació industrial. La UPC aporta en aquest entorn tot el vessant d’innovació tecnològica orientada a la indústria, dins del pol d’infraestructures tecnològiques generadores de coneixement i d’empreses de recerca i desenvolupament que existeixen al Vallès.

Àmbits d’R+D

 

Els departaments, grups, centres i instituts de recerca del Campus de Terrassa són experts i treballen en els següents àmbits de coneixement: automatismes i robòtica, electricitat, mecànica, química, electrònica, informàtica, comunicacions, energia i energies renovables, aigua, ciències bàsiques, tecnologia òptica, òptica sanitària, gestió i organització d’empreses, tecnologia alimentària, enginyeria aeronàutica, enginyeria naval, ciència dels materials, medi ambient i sostenibilitat, logística i transport, enginyeria tèxtil i paperera, i enginyeria civil i territori.

 

De la universitat al mercat

 

En els darrers 10 anys, s’han creat al Campus 14 empreses spin off, amb una facturació anual de més de nou milions d’euros. Un dels centres capdavanters en la creació d’aquest tipus d’empreses és el Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6), que investiga en el sector de l’enginyeria òptica i la fotònica. Del CD6 han sorgit, per exemple, l’empresa Sensofar, líder mundial en el seu àmbit i que ha rebut diversos premis internacionals, així com Snell Optics, Visiometrics i Micropap.

 

Altres spin off que han sorgit del Campus o que s’hi han instal·lat són Micropap, Prglutamio, CSC, Ingenia Biosistems, Flubetech, Baolab, RDMES i Biprocel.

 

Més informació

www.recercaterrassa.upc.edu

http://estech.upc.edu