La gestió dels serveis externalitzats del Campus de la UPC a Terrassa guardonada per la Generalitat de Catalunya

Equip EASEL’equip de treball que gestiona els serveis externs comuns del Campus de la UPC a Terrassa ha rebut un dels dos accèssits dels premis ‘Alfons Ortuño’ que convoca bianualment l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. El projecte premiat és el model d’optimització de la gestió dels serveis externalitzats al Campus de la UPC a Terrassa, projecte coordinat per Inma Gómez.

 

Inma Gómez, cap de l’ l’àrea d’Economia, Administració i Serveis Externs (EASE)  del Campus de la UPC a  Terrassa, ha recollit recentment, de mans de la vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya, Joanna Ortega, l’accèssit dels premis Alfons Ortuñoque reconeixen les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions públiques catalanes.

 

El projecte ha estat guardonat entre les 31 candidatures presentades de tots els àmbits de l’administració pública a Catalunya, pel  seu model de gestió amb el que porten alguns anys treballant. L’equip que dirigeix Inma Gómez gestiona el pressupost dels serveis comuns externalitzats del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa (que inclou els serveis de neteja, vigilància, auxiliars de control i les concessions dels serveis de bar-restaurant, de vending, de reproducció de la imatge, i  l’escola d’idiomes).

 

EASE va començar a implementar el model de gestió premiat a l’inici de 2010, moment en el que es van començar a introduir els anomenats Quadres de Comandament (Balanced Score Card), en alguns plecs de condicions dels concursos per a la contractació dels serveis externs de la Universitat, com el servei de neteja o de vigilància i auxiliars de control.

 

Mesura, verificació,avaluació i transparència

 

El Quadre de Comandament  és un model de gestió que respon a la necessitat d’introduir en el procés organitzatiu el concepte de mesura i avaluació  per tal d’aconseguir la millora contínua i l’estalvi pressupostari. Alhora representa un element més de transparència en la gestió dels serveis, de  cara als centres i unitats acadèmiques que formen el Campus de Terrassa.