La col.laboració entre la UPC i el sector industrial ajuda a revitalitzar els estudis universitaris tèxtils

eetL’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) ha triplicat el nombre d’estudiants matriculats en el grau d’Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil des de la signatura del primer conveni amb el sector industrial l’any 2010. L’EET és l’únic centre universitari de l’Estat on es cursen estudis superiors de l’àmbit tèxtil.

 

El proper dia 9 d’octubre, el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech (UPC), Antoni Giró, el director de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET), Xavier Cañavate, i els presidents i directors de les cinc grans agrupacions empresarials del sector tèxtil, signaran la renovació per quarta vegada consecutiva dels convenis de col·laboració a través dels quals es fomenten d’una manera activa els estudis de Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil. Aquest impuls als estudis es fa mitjançant aportacions econòmiques anuals, que serveixen per tirar endavant accions promocionals i oferir beques per a la realització dels estudis.

 

Per part del sector empresarial signaran el conveni Josep Bombardó president de la Fundació Privada Gremi de Fabricants de Sabadell;  Alejandro Laquidain, president de la Federación Tèxtil Sedera; Joan Maria Badía, president del Col·legi de l’Art Major de la Seda; Josep Armengol, president de la Fundació Institut Industrial i Comercial, i Salvador Maluquer, director General de la Fundación Textil Algodonera.

 

Es triplica el nombre d’estudiants matriculats

 

El 8 de setembre de 2010 es va signar els primer conveni de col·laboració entre el sector empresarial i la UPC per impulsar el Grau  en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil. Des de llavors, la Fundació Privada Gremi de Fabricants de Sabadell, la Federación Textil Sedera, del Col·legi de l’Art Major de la Seda, la Fundació Institut Industrial i Comercial, i la Fundación Textil Algodonera han aportat a la UPC un total de 32.000 euros, amb els que s’han pogut  atorgar 32 beques a estudiants per cursar el  Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil.

 

Gràcies a aquesta col·laboració, el nombre d’estudiants que s’han matriculat al grau d’Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil ha passat de 3 a 21, és a dir, la matrícula d’aquests estudis s’ha triplicat en només tres anys, just en un moment en què la tendència de les grans marques del sector tèxtil de l’Estat és relocalitzar la producció a Espanya, segons indica l’estudi recent publicat per l’EAE Bussines School sobre el sector tèxtil.

 

La indústria del sector tèxtil a Espanya factura més de 10.000 milions d’euros anuals i dóna feina a prop de 120.000 persones a tot l’Estat. L’Índex de Producció Industrial d’aquest sector se situa en el 6,2%, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística.

 

Els dos principals objectius de l’oferta d’aquestes beques són fomentar vocacions cap a l’enginyeria tèxtil entre l’estudiantat de batxillerat i  de cicles formatius de grau superior i ajudar als mateixos estudiants a fer front al cost dels estudis universitaris.

 

Al programa de beques, que és quadrimestral, hi poden accedir tots els estudiants que havent superat la Fase Inicial (primer curs acadèmic) dels estudis de Grau en Enginyeries de l’àmbit industrial de la EET hagin triat l’especialitat de Tecnologia i Disseny tèxtil i es matriculin per primera vegada de les assignatures becades en el quadrimestre corresponent, amb un màxim a l’equivalent a la matrícula de 30 ECTS. L’import de la beca equival al cost de les assignatures matriculades.

 

L’EET, una oferta docent única a l’Estat

 

L’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) és l’únic centre universitari de l’Estat que oferta el grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil i, per tant, és un centre clau per millorar la competitivitat del sector industrial tèxtil a través de la formació adequada i de qualitat dels enginyers i les enginyeres que gestionaran i lideraran aquestes empreses dins d’un mercat globalitzat amb noves necessitats.

 

Més informació
www.eet.upc.edu