La biblioteca del Campus de la UPC a Terrassa fa 20 anys

Biblio UPC TerrassaL’11 de maig de 1995 es va inaugurar la Biblioteca del Campus de la UPC a Terrassa com a nou edifici de serveis bibliotecaris ubicat en un punt universitari neuràlgic com és la Plaça del Campus la Biblioteca del Campus de Terrassa (BCT). La BCT va ser el primer edifici d’espais comuns al Campus de Terrassa que acollia les col·leccions de les antigues dues biblioteques ubicades a les escoles d’enginyeria, l’EUETIT i l’ETSEIT (actualment EET i l’ETSEIAT). Actualment acull tot un fons bibliogràfic de 53.954 documents que dóna suport a la docència de les dues escoles d’enginyeria, la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), el Centre de la Tecnologia Multimèdia (CITM) i a l’activitat d’R+D dels grups de recerca del Campus.

 

Més de quatre milions de visites ha rebut la Biblioteca del Campus de la UPC a Terrassa des de que es va inaugurar ara fa 20 anys. Des de l’any 1995, aquesta biblioteca de la xarxa de biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que compta amb uns espais de 1674m2 i que dóna servei a una comunitat universitària composada per 5500 persones, ha prestat mig milió de documents, ha donat servei  unes 55.000 hores durant els 4.626 dies que ha estat oberta i ha impartit  formació a 24.066 estudiants, professors, investigadors i personal d’administració i serveis.

Al llarg d’aquests 20 anys, la Biblioteca del Campus de la UPC a Terrassa, integrada dins del Servei de Biblioteques, Documentació i Arxius de Catalunya, ha anat desenvolupant projectes i ha anat  adaptant el servei a les noves tecnologies, a les noves metodologies d’aprenentatge i als nous hàbits d’accés i cerca d’informació. Així, en els darrers 7 anys, la biblioteca ha efectuat préstecs d’ordinadors portàtils a 40.565 usuaris, que es connecten a la xarxa dins de les seves instal·lacions.

Aposta per nous serveis

L’aposta tecnològica aplicada a l’aprenentatge ha permès posar en marxa serveis innovadors que donen suport a les competències transversals que formen part dels plans d’estudis. En aquest sentit, la Biblioteca del Campus de la UPC ha eliminat un gran nombre de prestatges, on s’ubicaven col·leccions de revistes impreses, per donar pas a sales de treball en grup amb equipament TIC audiovisual. Aquestes sales han estat utilitzades, fins al dia d’avui, per 28.841 estudiants i són imprescindibles per aplicar les metodologies d’aprenentatge que va establir l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). També s’han habilitat espais d’estudi individual o taules dotades amb la instal·lació adequada per l´ús de tota mena d’aparells informàtics. Les enciclopèdies s’han substituït per col·leccions digitals i per bases de dades amb d’entrades bibliogràfiques. El préstec tradicional de llibres s’ha estès al préstec d’ordinadors portàtils, d’e-readers, o d’USB’s.

 

La cap de la Biblioteca del Campus de la UPC a Terrassa, Lluïsa Perona, resumeix la història d’aquests 20 anys, i explica que “des de la seva obertura, el nou servei de campus es va anar consolidant i, en paral·lel, es va anar treballant en el disseny de la segona fase de l’edifici amb l’objectiu de poder créixer, tant quantitativa com qualitativament. L’any 1999 s’inaugurà la segona fase passant de 900 a 1674 m2, oferint 280 punts de lectura, nombre encara insuficient per a una comunitat universitària d’uns 5000 usuaris potencials. Aquesta segona fase va permetre la integració dels fons bibliogràfics de l’INTEXTER, de l’EUOOT (actualment la FOOT) i del CITM”, conclou Perona

 

Fotografies de la història de la Biblioteca del Campus de la UPC a Terrassa
 

Més informació

http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-del-campus-terrassa
 

http://bibliotecnica.upc.edu/