L’INNOTEX Center-INTEXTER coordina un projecte que estalviarà entre el 70 i el 100% d’aigua als processos de tintura tèxtil

Carmen GutiérrezEl projecte, pressupostat amb 1,460.000 €,  solucionarà els problemes d’efluents amb molta coloració i elevada concentració de sals.Les aigües utilitzades en el procés de tintura sortiran incolores i  es podran tornar a reutilitzar perquè no s’utilitzen reactius químics.El projecte  aconseguirà eliminar la salinitat i per tant la taxa de contaminació d’abocaments

 

L’INNOTEX Center-INTEXTER, ubicat al Campus de Terrassa, coordina un projecte de recerca europeu anomenat ECUVal que dissenyarà i construirà un innovador sistema per solucionar els problemes d’efluents amb molta coloració i elevada concentració de sals sense fer servir reactius químics. Al projecte participen les empreses FITEX, ICOMATEX S.A. i GRAU S.A. i està pressupostat en 1,460.000 €, el 50% dels quals està finançat per L’European Comission-Executive Agency for Competitiveness and Innovation. La investigadora MªCarmen Gutiérrez n’és la coordinadora

 

El sistema ECUVal es basa en la degradació dels colorants reactius presents en els efluents de tintura i rentat tèxtil mitjançant un sistema electroquímic combinat amb radiació ultraviolada. El valor que aportarà ECUVal rau en  què als processos de tintura ja no es necessitarà l’adició de reactius químics. El nou  sistema utilitzarà les mateixes sals presents en aquests efluents com a electròlits, i a més, no es generaran altres residus que requereixin tractaments addicionals. Per tant, al final del tractament ECUVal s’obté aigua incolora amb determinat contingut de sals que es poden reutilitzar en un nou procés de tintura. D’aquesta manera, es preveu un estalvi considerable.

 

Gran estalvi d’aigua

 

De fet, els responsables d’ECUval esperen reduir el consum d’aigua de tintura entre un 70 i un  100%, i  entre un 60  i un 75%  d’electròlit, amb els subseqüents estalvis econòmic i mediambientals.

 

A més de l’estalvi d’aigua, ECUVal es posa en marxa també amb  altres objectius: construir una planta industrial per demostrar la viabilitat de la tecnologia. Escalar el sistema ECUVal a nivell comercial i optimitzar les condicions del tractament d’efluents a la industria tèxtil d’acabats (processos de tintura) i , finalment, crear un model de negoci sostenible basat en un procés innovador de tractament d’efluents

 

El projecte ECUVal s’inicia al gener del 2015 amb una primera fase en la qual s’establiran els requeriments tècnics necessaris perquè el funcionament sistema ECUVal sigui eficient i amb el màxim impacte ambiental. Desprès  es realitzaran les activitats relacionades amb el disseny, construcció i implementació del sistema ECUVal   i, finalment, s’executaran les tasques de validació del nou sistema de tractament d’efluents tèxtils ECUVal.

 

Paral·lelament també es duran a terme activitats d’ anàlisis de mercat per l’explotació de resultats obtinguts al sector tèxtil i altres, principalment aquells que generen efluents amb compostos poc biodegradables.

 

El paper de cada soci a ECUval

 

Per tal de poder dur a terme la proposta amb èxit, l’ Intexter de la UPC  va optar per organitzar  un consorci de proximitat, on tots els socis formessin part d’una mateixa regió (Barcelona) i així facilitar el contacte, l’avanç i la transferència dels resultats del propi projecte.

 

Cada soci té un paper crucial dins el consorci i la participació de cadascun d’ells es complementa perfectament: l’INNOTEX Center-INTEXTER-que forma part del Centre d'Innovació tecnològica de la UPC-CIT UPC) és qui disposa del Know-How de la tecnologia ja que porta molts anys realitzant activitats de R+D sobre el tractament d’efluents tèxtils mitjançant tècniques fotoelectroquímiques. Per tant, serà l’encarregat de la coordinació del projecte, de l’estudi dels efluents tèxtils així com del disseny del sistema ECUVal.

 

FITEX és el soci encarregat de transferir aquest coneixement als sectors industrials, realitzar els estudis de mercat i elaborar el pla de negoci d’acord amb els interessos del consorci.

 

ICOMATEX S.A. és l’empresa que construirà el sistema ECUVal i per tant també serà l’encarregada de l’explotació i comercialització del producte.

 

GRAU S.A és l’usuari final de la tecnologia, per tant, és l’empresa d’acabats on s’instal·larà i validarà el sistema ECUVal.

 

Enllaços d’interès:

 

www.upc.edu/intexter

www.innotex.upc.edu

www.fitex.es

www.grausa.com

www.icomatex.com

cit.upc.edu

ec.europa.eu/environment/eco-innovation/