Festo Automation SAU i l’Escola d’Enginyeria de Terrassa presenten el primer concurs d’automatització E-Motion

Festo i UPC-EETLa convocatòria vol fomentar l’esperit emprenedor i la innovació de l’estudiantat, mitjançant la realització de projectes innovadors que suposin una aportació real tant per millorar la vida de les persones com per a la indústria.

 

Avui  dia 18 de novembre, a les 9.30 hores, a la Sala de Conferències de l'Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET), ha tingut lloc la presentació del primer concurs d’automatització E-Motion, que organitzen l’empresa Festo Automation SAU i aquest centre docent de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb la col·laboració del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial de la Universitat. En l’acte de presentació han participat el rector de la UPC, Enric Fossas, el director de l’EET, Xavier Cañavate, i el director general de Festo Automation, Xavier Segura. També han assistit l’assessor tècnic de la Divisió Didàctica de la mateixa empresa, Iván Egea, i la professora Rita Planas, del mateix Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial.

 

El primer concurs d’automatització  E-Motion que organitzen l’empresa Festo Automation i l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) planteja als estudiants el repte de realitzar un projecte de temàtica, àmbit i aplicació lliures, amb un manipulador elèctric anomenat 2D Mini-H Gantry. Aquest sistema automatitzat que Festo lliura als participants del concurs els servirà per desenvolupar un projecte que suposi una aportació real tant per millorar la vida de les persones com per a la indústria.

 

El manipulador elèctric  2D Mini-H Gantry és un sistema automatitzat que s’instal·la en plantes de producció electrònica per al muntatge de peces petites o per automatitzar laboratoris. Aquest sistema té la capacitat de moure’s sobre el pla, amb tota la seva estructura, en sentit  horitzontal i vertical segons les ordres programades. Els participants hauran de posar a prova el seu talent i la seva imaginació amb aquest dispositiu i amb altres complements tecnològics que facilitarà l’EET a petició dels participants segons les necessitats dels seus projectes.

 

E-Motion està dirigit a estudiants d’aquesta Escola de la UPC que hagin cursat l’assignatura ‘Fabricació Automatitzada i Robòtica Industrial’ durant els dos darrers cursos acadèmics. Els estudiants interessats a participar-hi han de constituir-se en equips d’un màxim de quatre persones.

 

Els organitzadors del concurs valoraran sobretot la viabilitat del projecte i posen èmfasi en l'aplicació pràctica dels coneixements de l’estudiant, amb la idea de potenciar l'esperit emprenedor i la integració laboral. Els projectes, per tant, han de ser innovadors i emprenedors, amb capacitat de transferència de tecnologia al teixit industrial.
 

Els premis del concurs E-Motion consistiran en una setmana de formació a l’empresa  Festo en diverses àrees de l'automatització, robòtica mòbil, pneumàtica o visió artificial, i en un viatge a Alemanya per conèixer les instal·lacions de la seu central de Festo, on podran apropar-se als processos de fabricació.
 

Festo Automation SAU

 

Festo Automation SAU és un gran proveïdor mundial de solucions d'automatització mitjançant tecnologia pneumàtica, electrònica i xarxes per a tot tipus de processos i activitats industrials. L’empresa compta amb mes de 300.000 clients arreu del món i produeix en més de 200 factories distribuïdes a tots els continents. Festo Automation SAU és subministrador de components independents en sistemes complets, i assessor i proveïdor de formació tecnològica i empresarial. Aquesta empresa organitza, col·labora i treballa per potenciar les competicions relacionades amb la Mecatrònica a tot el món com a eina per millorar les competències tant tècniques com d'habilitats dels futurs treballadors d'aquesta àrea.

 

Més informació

 

www.festo.es

 

www.eet.upc.edu

 

http://esaii.upc.edu/