El Campus de la UPC a Terrassa estalvia un 25,5% d’energia en els darrers quatre anys

Vista del Campus506 tones de CO i gairebé 2 milions de KW.h, que en termes econòmics representen 170.000 d’euros, són les xifres d’estalvi de consum energètic que ha assolit el Campus de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Terrassa en els darrers quatre anys, en els seus 70.000 m2 d’instal·lacions, on treballen i estudien prop de 6.000 persones. Aquestes xifres han estat possibles gràcies al Pla d’Estalvi Energètic que impulsa la UPC. La Universitat ha estalviat, en tots els seus campus, un 27% d’energia en aquest període.

 

Cada dia laboral que s’obren les portes de les escoles, facultats, instituts i grups de recerca del Campus de la UPC a Terrassa es genera un cost energètic de 2.598 euros i  18.701 KW.h. L’any 2010, el Campus de la UPC a Terrassa va iniciar una campanya d’estalvi energètic, juntament amb altres campus de la Universitat, i un any més tard es va posar en marxa el Pla d’Estalvi Energètic. L’objectiu d’aquest Pla ha estat assolir un 25% d’estalvi i contribuir, d’aquesta manera, a la sostenibilitat econòmica i ambiental de la Universitat.

 

Tal i com indiquen els resultats d’aquest període, la UPC ha superat l’objectiu fixat, ja que en el total s’ha reduït un 27% els consums entre els anys 2011 i 2014. L’estalvi s’ha aconseguit gràcies a diverses mesures que han comptat amb la implicació de tota la comunitat universitària en l’ús i la gestió dels edificis.

 

Pel que fa al Campus de la UPC a Terrassa, l’estalvi ha estat d’un 25,5% i es concreta en 506 de tones de CO no emeses i una reducció de 1.844.304 KW.h, la qual cosa ha comportat en termes econòmics un estalvi de 167.926 euros.

 

El Pla d’Estalvi Energètic ha contemplat diverses línies d’acció, amb una atenció especial al treball en xarxa i a les estratègies de participació i de col·laboració de la comunitat per a la gestió intel·ligent i responsable dels recursos públics. Dos dels eixos claus per desplegar aquest enfocament han estat el Sistema de monitorització SIRENA i els Projectes d’Optimització Energètica (POE) dels edificis, un model propi d’incentivació de l’estalvi a nivell d’edifici per a grans organitzacions.

 

 Els POE són projectes per millorar i innovar en la gestió energètica que es treballen a nivell de comunitat a tots els edificis de la UPC. La finalitat és anar reduint progressivament la demanda energètica a partir de la complicitat i participació dels usuaris. Es treballa per modificar els patrons d’ús i de gestió, sense alterar l’habitabilitat dels edificis ni haver d’invertir en mesures estructurals per poder disminuir el consum energètic.

 

La UPC ha aplicat els POE en 43 edificis dels campus, que representen un 93% del total de les seves instal·lacions. D’aquests 43 edificis, 17 són del Campus de Terrassa, que representen el 36%, amb una superfície total de 68.197 m2  on cada dia estudien i treballen prop de 6.000 persones, un dels punts d’afluència més nombrosos de la ciutat de Terrassa.

 

D’altra banda, SIRENA és el sistema d'informació de recursos energètics i aigua de la UPC que permet consultar, des de qualsevol ordinador i a través d’Internet, el consum en temps real d'electricitat, gas i aigua dels seus edificis. El sistema és obert i tothom pot accedir fàcilment a la gestió de recursos de la Universitat. SIRENA és una eina que serveix tant per a l'optimització del consum per part dels gestors, tècnics de manteniment i usuaris, com per fer activitats acadèmiques a partir de les dades que ofereix.

 

Més informació
http://www.upc.edu/gestiosostenible/energia/