Dos estudiants de l’ETSEIAT formen part de la junta directiva de l’associació d’estudiants d’enginyeria aeronàutica de l’Estat

Alfons Marques i Adria SanchezAdrian Sánchez i Alfonso Marqués han estat nomenats secretari general i tresorer, respectivament, de la junta directiva  de l’Asociación de Estudiantes de Aeronáutica y del Espacio de España (AEAE), formada per cinc  membres.

 

La junta directiva de l’Asociación  de Estudiantes de Aeronáutica y del Espacio de España (AEAE) compta des d’ara amb dos representants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT). Alfonso Marquès i Adrián Sánchez, què és el delegat d’estudiants de la mateixa escola. Aquesta associació representa els interessos de l’estudiantat de les set universitats estatals on s’imparteixen els graus d’enginyeria aeroespacial que són la Universitat Politècnica de Catalunya·Barcelona Tech(UPC), la Universitat Politècnica de Madrid, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Cartagena, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Carlos III i  La Universidad de León.

 

Adrián Sánchez ha estat nomenat secretari de l’Associació. Entre d’altres funcions, Sánchez s’encarregarà de la gestió documental, l’organització dels congressos estatals, elaborar reglaments i tota la documentació legal de l’associació, i de donar suport a la gestió de la presidència. Per la seva part, Alfonso exercirà les funcions de tresorer, gestionant les finances de l’AEAE i buscant recursos per poder dur a  terme les seves activitats. Per tant, l’AEAE compta amb una participació destacada d’estudiants de la UPC, tant pel percentatge que suposa dins de la junta directiva com per les responsabilitats que els pertoca.

 

Objectius a curt termini de l’AEAE

 

L’AEAE va ser fundada fa 8 anys, entre altres, per un altre estudiant de l’ETSEIAT, Jordi Díaz. Els darrers dos anys, però, l’AEAE ha estat pràcticament sense activitat perquè no es va assegurar la continuïtat generacional. “Ara tornem amb ganes de fer moltes coses. Volem treballar, per exemple, per homogeneïtzar els plans d’estudis a tot l’Estat. Volem  lluitar perquè les nostres universitats es posin d’acord i  realitzin activitats conjuntes, perquè es generin sinèrgies, i volem esdevenir en una associació de referència en el sector aeroespacial d’Espanya. Una de les tasques que ara hem d’afrontar serà la de negociar les atribucions de la nostra professió perquè considerem que hi ha molt d’intrusisme per part d’altres professionals en el sector aeroespacial”, afirma Adrián Sánchez.

 

D’altra banda, Alfonso Marqués creu que “hem de ser una associació de referència; hem de tenir un pes polític i aconseguir ser interlocutors amb l’Administració, amb les empreses del sector i amb les universitats. A més, un dels nostres objectius a curt termini és establir relacions a nivell internacional amb els Estats Units i amb els països emergents, amb els anomenats BRICS (Brasil, Rússia, Índia i Xina) i establir també relacions amb empreses nacionals”, conclou Marqués.

 

A la  foto: Alfons Marqués (a l’esquerra) i Adrián Sánchez