Els estudiants de l’ETSEIAT acullen el X congrés estatal de l’Associació d’Estudiants d’Aeronàutica i de l’Espai (AEAE)

Estudiants al congres d'euraviaL’ETSEIAT va ser la fundadora d’aquesta associació i acull, per segona vegada, el congrés estatal al que participen totes les universitats espanyoles que imparteixen estudis d’enginyeria aeronàutica.