Un estudiant de l'EET i un exalumne de la FIB creen un sistema que facilita als invidents l’ús de dispositius informàtics

Oscar MartinezHolofonic User Interface (HUI) és una solució informàtica que fa servir, en temps real, la síntesi digital de so tridimensional per tal que usuaris invidents o amb deficiències visuals puguin fer servir de manera òptima ordinadors, smartphones, videojocs, tabletes i tot tipus de dispositius informàtics amb pantalla.