Investigadors del Campus de Terrassa creen un nou mètode per identificar l’ordre dins de sistemes caòtics complexos

Masoller, Torrrent, AragonesesLa  tècnica emprada és molt més senzilla i més accessible que altres que es feien servir fins ara i  es podria utilitzar per estudiar el comportament de les xarxes socials, dels terratrèmols o de l’activitat neuronal.