Carles Serrat troba un mètode per posar a l’abast d’hospitals i laboratoris raigs X làser d'alta intensitat

Carles SerratActualment els científics, per disposar de llum làser de raigs X d’alta intensitat, han d’utilitzar els acceleradors lineals de partícules i els sincrotrons, grans i costoses infraestructures que no estan a l’abast de tothom.