Científics alemanys demostren la predicció de l’investigador Carles Serrat sobre com amplificar raigs X d'alta intensitat

Carles SerratActualment els científics han d’utilitzar els acceleradors lineals de partícules i els sincrotrons per a disposar de llum làser de raigs X d’alta intensitat, grans infraestructures, molt costoses, que no estan a l’abast de tothom.