L’Innotex Center i l’empresa Cohitech aconsegueixen produir compreses i tampons higiènics de cotó natural de màxima absorció

Feliu Marsal amb un tampó Cohitech al recipient de la dretaUna innovadora tècnica de tractament i disposició en l’estructura de les fibres de cotó, desenvolupada conjuntament per l’Innotex Center de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) al Campus de Terrassa  i Cotton High Tech (Cohi