La gestió dels serveis externalitzats del Campus de la UPC a Terrassa guardonada per la Generalitat de Catalunya

Equip EASEL’equip de treball que gestiona els serveis externs comuns del Campus de la UPC a Terrassa ha rebut un dels dos accèssits dels premis ‘Alfons Ortuño’ que convoca bianualment l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.