L’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) de la UPC gradua 130 nous enginyers i enginyeres

EETD’aquests 130 nous enginyers i enginyeres, 48 formen la primera promoció que ha estudiat amb els nous plans d’estudi de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). L’Escola d’Enginyeria de Terrassa va ser un dels primer centres catalans en impartir els estudis adaptats segons els criteris de Bolonya.